Sunday, November 5, 2017

Kumpulan Soal Bahasa Indramayu SMP Kelas 7 Semester 1

Kumpulan Soal Bahasa Indramayu SMP Kelas 7 Semester 1

Soal Bahasa Indramayu SMP Kelas 7 Semester Ganjil Kurtilas

Bagi bapak dan ibu guru SMP sebentar lagi akan memasuki akhir semester ganjil atau gasal, biasanya akan disibukkan dengan membuat soal untuk Ujian Akhir Semester (UAS) atau di kurikulum 2013 dinamakan PAS (Penilaian Akhir Semester).

Pada kesempatan ini saya akan berbagi soal-soal yang mungkin bisa dijadikan referensi untuk Penilaian Akhir Semester atau Ujian Akhir Semester khususnya pelajaran Bahasa Indramayu SMP Kelas 7. Berikut kumpulan Soal-soal Penilaian Akhir Semester Bahasa Indramayu SMP Kelas 7 Semester 1  :

Pilihlah huruf A, B, C, atau D sebagai jawaban yang paling benar!

1.       Tanggal 7 Oktober2015 kota Indramayu mringeti ulang taune sing 488.
Miturut babad Dermayu, Dermayu iku jumenenge hasil jasae Raden Wiralodra Putra Raden Singalodra sing dadi Bupati Bagelen .
Nalika nglakoni bebedah kota Dermayu dibaturi ning pawongane sing aran Ki Tinggil wong loro mau babad alas parek kali Cimanuk. Prentah babad mau olih wangsit nalika tapa brata gunung sumbing.
Sapa sing ngadegaken Kota Dermayu....
A.       Ki Tinggil                                                         C.   Ibu Anna Sophanah
B.       RadenWiralodra                                               D.   Yance
2.         Sinten Nami Ramanipun Raden Wiralodra...
A. Raden Wiralodra                                                C.   Raden SingaLodra
B.  Raden Gagak Kumitir                                        D.   Ki Tinggil
3.         Sapa sing nggunaaken basa pedinan/ngoko....
A.  Bocah karo wongtuane                                       C.   wong enom bari wongtua
B.  Wong tua bari wong enom                                 D.   murid karo guru
4.        1).   Adus, mangan, nginung         3).   Sekolah, seragam, upacara
       2).   Jam, tas, bel                           4).   Sapu, nyapu, disapu
        Sing kepanjing tembung lingga Telung Wanda ana ning nomer...
A.      nomer 1                                                            C.   nomer 3
B.      nomer 2                                                            D.   nomer 4
5.         Sing kepanjing tembung “andhahan” yaiku....
A. sekolah                        B.   belajar                       C.   disekolahaken             D.   sarapan
6.        “Ibu arep meng Pasar”   
Basa kramane Pasar yaiku...
A.       peken                        B.   waos                         C.   sabin                           D.   sinten
7.        “untune masih cilik-cilik”, lamon di basa kramakaken yaiku...
A.   waose masih cilik-cilik                                     C.   waose taksih alit-alit
B.    waose taksih cilik-cilik                                     D.   waose sampun alit-alit”
8.    Priben ngucapaken salam waktu ketemu guru ning wayah bengi....
A.       Wilujeng dalu                                                  C.   wilujeng enjing
B.       Wilujeng sonten                                               D.   wilujeng siang
9.    Contoh tembung lingga patang wanda....
A.       mobil                        B.   kereta                        C.   Indramayu                  D.   laptop.
10. Arane godhong gedhang nom yaiku pupus, godhong kelapa apa arane...
A.   kliyang                                                             C.   gapleng
B.    jompong                                                           D.   janur
11. Ukara “sinten ingkang boten mlebet sekolah dinten niki?” iku diarani ukara ....
A.   ukara kongkon                                                 C.   ukara pitakon
B.    ukara prentah                                                   D.   ukara crita
12.  Ana pira sandangan swaraiku....
A.   2                               B.   3                               C.   4                                  D.   5
13.  “ Ibu lagi  (tunggu) bapa ning sawah  ”
Tembung sing bener kanggo ngganti tembung sing ning jero kurung karo penambang(i ), yaiku...
A.       nunggui                                                            C.   nunggoni
B.       nungguhi                                                          D.   tungguni
14. “ Jaka Raya” lamon di tulis nganggo aksara jawa yaiku...

15.  “Bocah kelas 7 lagi....ning sekolah” Tembung sing tres yaiku
A.   belajar                                                               C.   martamu
B.   pandakwa                                                         D.   prasetya
16.  Salah sewijine kesenian daerah Dermayu-Cerbon yaiku TariTopeng. Awale Tari Topengiku mung bias dideleng ning kalangan Keraton bae sekitar abad 15, terus ngembang ning kalangan masyarakat kang minangka media syiar islam, lagi jamane sunan Kalijaga. Tari Topeng iku macem-macem rupane yaiku topeng panji,samba, rumyang, tumenggung, lan klana.
         Sing bli kepanjing taritopeng Cerbon-Dermayu yaiku....
A.  Topeng banjet                                                     C.   Topeng Klana
B.  Topeng Rahwana                                               D.   Topeng Panji
17.  Tembung“Dagang”iku diarani tembung...
A.   lingga rong wanda                                           C.   lingga patang wanda
B.   lingga telung wanda                                         D.   lingga sewanda
18.  Sing arane Tembung yaiku ....
A.   Tembung kang Masih Utuh.                            C.   suara sing Keucap lan wis diweruhi Artine
B.   Tembung kang Olih Imbuhan                          D.   tembung Dadiyan.
19.  Sing araneTembungAndhahanyaiku...
A.   Tembungkangolihimbuhan.                              C.   Tembunglingga.
B.    Tembungkangmasihwutuh.                              D.   WidyaTembung
20.  Hari lahire kota Indramayu tanggal....
A.   5 Oktober 1527                                                C.   10 Oktober 1527
B.   7 Oktober 1527                                                D.   28 Oktober 1527
21. Esuk – esuk deweke uwis mangkat meng Pasar.
Ukara ning Dhuwur, lamon Dirobah karo basa krama kudu...
A.       Enjing – enjing panjenengan ipun sampun kesah teng Peken.
B.       Enjing – enjing Sampeyanipun siweg kesah teng Peken.
C.       Enjing – enjing Piyambekipun bade kesah teng Peken
D.       Enjing – enjing Piyambekipun dereng kesah teng Peken.
22. Sinten Putrane Raden SingaLodra...
A.       R.GagakPernala                                               C.   R. Wirajaya
B.       R. Wiralodra                                                    D.   R. Wirantaka
23.  Aja maningkanggo ..........mangan bae dadakluruh
Tembung sing tres kanggo nyempurnakaken ukara mau yaiku...
A.       Nginum                    B.   Adus                         C.   Piknik                         D.   Sawah
24. “ Kita dikongkon tuku Beras 10 kg ning pasar. “
       Ukara ning dhuwur gantien Karobasa Krama….. !
A.       Sampeyan dipun kengken tumbas Uwos Sedasa kg. Teng Pasar.
B.       Kula dipunkengken Tumbas Uwos Sedasa Kg. Teng Peken.
C.       Kiyambekipun dipun Aturi Tumbas Uwos Selangkung Kg. Teng Peken.
D.       Kula dipunsuwun Tumbas Uwos Selangkung  kg. Teng peken
25. Ki Tinggil nembe bae ditukokaken klambi kenang majikane, tapi Ki Tinggil masih njaluk di tukokaken srowal. Kelakuan Ki Tinggil kena diparibasakaken...
A.       Becik ketiti ala ketara                                      C.   rebutan pepesan kosong
B.       Diupahi ating rogoh empela                             D.   wis murag wulu wentise
26.  Rawe-rawe rantas malang-malang.....
Peribasa mau durung pragat, lamon dipragataken kudu tembung....
A.       untung                      B.   tugel                         C.   putung                        D.   bunting
27.  Bening banyune kena.....
A.       segane                      B.   sungune                    C.   iwake                          D.   emase
28. Crita Rakyat sing ana hubungane bari asal-usul kedadian utawa dina dadine kota disebut....
A.   babad                       B.   legenda                     C.   dongeng                      D.   mithe
29.  Dongeng sing ana hubungane bari asal-usul kedadian tempat utawa benda disebut...
A.   dongeng                   B.   mithe                        C.   legenda                       D.   babad        
30.  Apa basa pedinan/ngokone “Wektosipun Mboten Kebujeng”...
A.   waktune ora pantes.                                         C.   waktune ora pas.
B.    waktune bli bisa                                               D.   Waktune ora keburu
31.  Sing Wekelolih hadiah!,Tembung kosok balene (kewalikane) tembung Wekel, yaiku....
A.   eman                         B.   sengit                        C.   melas                           D.   males
32.  Ari awanjagate Panas. Tembung Kosok baleen Panas, yaiku...
A.   esuk                          B.   bengi                         C.   sore                             D.   adem
33. “Sing ngongkosi Kajiiku Wong Tuwane” Arti tembung ngongkosi yaiku....
A.   dipaiongkos                                                      C.   sing ngupaiongkos
B.    dijalukiongkos                                                  D.   sing njalukiongkos.
34. Sandangan swara minang katanda muni “o”  iku diarani sandangan...
A. Taling                                                                  C.   Suku
B.    Talingtarung                                                     D.   Wulu.
35. Tembung sing olih ater-ater hanu swara yaiku...
A.    Turu                          B.   Nurun                       C.   Sapu                            D.   Cukur        
36. Sandhangan Wulukaro Taling Tarungunine yaiku...
A.   ( i + o )                     B.   ( e + u )                     C.   ( o + e )                       D.   ( u + i )
37.  “ Diwacane....
A. Ci – Bi                        B.   Si-Ti                          C.   Bi – Ji                         D.   Ra-Gi
38. Wangsul Saking Sekolah enggal Biyantu Ibunipun nggodog Toya lan ugi sanes – sanesipun.
Makna Basa ngokoe yaiku...
A.       Balik sing Sekolah Lansung Mbantu ibu nenggodog Banyu lanmaning Sejen – sejene
B.       Balik sing Sekolah cepet2 mbantoni ibune nggodog Banyu lan uga Sejene
C.       Balik sing Sekolah Langsung Ngrewangi Ibune Nggodog Banyu lansejen – sejene
D.       Balik sing Sekolah bergegas nrewangi Ibune Lan nggodog Banyu lan Seliane.
39. Pentil kacang arane besengut, baka pentil nangka arane....
A.       Cempaluk                 B.   Bleber                       C.   Gori                            D.   Jantan
40. Woh Areniku diarani....
A.       Janggleng                 B.   Kolang-kaling           C.   Jambatu                      D.   Kecacil

II.    URAIAN
41.    Woh Cengkeh arane....
42.    Terangaken arti Paribasa :“Kebo Mulih Ning Kandange” ....
43.    Salinen karo basa Krama
“ Kita arep mangkat jalan-jalan meng Jogjakarta”
44.    “Lagi Turu” Tulisen karo aksara Carakan!

45.    Mi, kula kesah sekolah krihin”.salinen karo basa ngoko!

Kumpulan Soal Bahasa Indramayu SMP Kelas 7 Semester 1
4/ 5
Oleh
Add Comments

Silakan berkomentar dengan menggunakan kata-kata yang baik dan sopan tanpa spam
EmoticonEmoticon