Apr 11, 2020

Soal dan Kunci Jawaban Ujian Sekolah Bahasa Indramayu SMP Kurikulum 2013 Tahun Pelajaran 2019/2020

Soal dan Kunci Jawaban Ujian Sekolah Bahasa Indramayu SMP Kurikulum 2013 Tahun Pelajaran 2019/2020


Soal dan Kunci Jawaban Ujian Sekolah Bahasa Indramayu SMP Kurikulum 2013 Tahun Pelajaran 2019/2020 - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia telah menetapkan bahwa pelaksanaan Ujian Nasional tingkat SD, SMP, SMA dan SMK dibatalkan karena merebaknya pandemi virus corona di Indonesia. 


Dampaknya tidak hanya Ujian Nasional yang dibatalkan tetapi Ujian Sekolah SMP yang semestinya dilaksanakan gagal dilaksanakan. Walaupun sebenarnya Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nadiem Makarim sebenarnya memberikan keleluasaan kepada sekolah untuk melaksanakan ujian sekolah secara daring atau online. 


Tetapi karena tidak semua siswa memiliki perangkat seperti smartphone, tablet atau laptop, serta jaringan internet yang tidak stabil bahkan tidak ada sinyal, maka banyak sekolah yang tidak memaksakan untuk mengadakan pelaksanaan Ujian Sekolah. 

Baca Juga : Kisi-kisi Soal Ujian Sekolah Bahasa Indramayu Tahun Pelajaran 2019/2020 Kurikulum 2013

Namun demikian pada kesempatan ini kami membagikan akan soal dan kunci jawaban ujian sekolah tingkat SMP tahun pelajaran 2019/2020 yang dapat digunakan untuk pembelajaran di rumah atau bisa dimanfaatkan oleh bapak dan ibu guru yang mengampu mata pelajaran tersebut untuk pembuatan soal tahun berikutnya. 

Berikut Soal dan Kunci Jawaban Ujian Sekolah Mata Pelajaran Bahasa Indramayu SMP tahun pelajaran 2019/2020 kurikulum 2013 :

BABAD DERMAYU
    Bengen baka miturut silsilah sing dadi pancere utawa cikal bakale babad dermayu yaiku Pangeran Lowano sing Purworejo, Bagelen.; sing duwe putra siji arane Raden Gagak Pernala. Raden Gagak Pernala duwe putra papat, yaiku Raden Gagak Kumintir, Raden Gagak Wirajaya, Raden Gagak Pringgadipura, lan Raden Gagak Wirantaka.
    Raden Gagak  Kumintir duwe putra sing dadi bupati ning Bagelen sing arane Raden Gagak Singalodra, sing duwe putra lima, yaiku Raden Ayu Wangsanegara,  Raden Ayu Wangsayuda, Raden Wiralodra, Raden Bagus Tanujaya, lan Raden Bagus Tanujiwa.
    Sedulur lima iku sing paling seneng ngulati kawruh/ilmu lan seneng tapa brata iku mung Raden Wiralodra. Raden Wiralodra pawongane utawa pemongmong arane Ki Tinggil, iku sing mongmong lan njaga awit cilik. Waktu Raden Wiralodra lagi Tapa brata olih wangsit sing ngupai pituduh, munine mengkenen:”nang putuku Wiralodra, lamon sira kepengen urip mulya sampe pitung turunan, sira kudu mbabad alas ning laladan parek muara kali Cimanuk, gage sira mangkata.”.Sawise olih wangsit, Raden Wiralodra kebat ninggalaken panggonane tapa.
1. Miturut wacana ning duwur, tentuaken apa bae pikiran utama saking paragrap siji  yaiku.. .
A. Silsilah keluargane Raden Wiralodra
B. Kapan Raden Wiralodra tetapa
C. Silsilah keluargane Ki Tinggil
D. Ceritane raden wiralodra olih wangsit

2. Sapa sing dadi cikal bakal utawa pancere saking babad dermayu....
A. Bapane Raden Wiralodra
B. Ibune Raden Wiralodra 
C. Pangeran Lowano
D. Raden Wiralodra

3. “Nang putuku Wiralodra, lamon sira kepengen urip mulya sampe pitung turunan , sira kudu babad alas ning laladan parek muara kali Cimanuk, gage sira mangkata” ,miturut wacana ning duwur, tentokaken apa aran ucapan ning duwur.... 
A. Tapa Brata Raden Wiralodra
B. Wangsite saking Raden Wiralodra
C. Wangsite sing diterima Raden Wiralodra 
D. Wangsite sing ditrima Ki Tinggil

4. Ukara pakon (kongkon)  sing ana ning wacana ning duwur, ana ning paragrap....
A. Paragrap siji
B. Paragrap loro
C. Paragrap siji lan loro
D. Paragrap telu

5. Ukara cerita utawa ukara pakon sing ana ning wacana ning duwur, ana ning paragrap....
A. Paragrap siji
B. Paragrap loro
C. Paragrap siji lan loro
D. Paragrap telu

6. Ning jaman sekiyen perilaku bocah enom sadina-dinae kurang perhatian ning masalah kebersihan, perilaku mbuang sampah masih sakarepe lan sapolahe dewek, langka kesadaran njaga kebersihan lingkungan sekitare, sebenere kita kudu ati-ati masalah kebersihan lingkungan karna lagi  musim udan akeh virus penyakit.
Kepetik saking wacana ning duwur, tulung tentuaken ater-ater apa bae sing ana ning tembung di cetak miring....
A. Ater-ater lingga andahan                            
B. Panambang -aken   
C. Seselan lingga andahan    
D. Ater-ater dwilingga   

7. “Kaka Tiya” lamon ditulis ganggo aksara carakan yaiku....
Jawaban : C

8.    

A. Ramayana
B. Kurawa
C. Mahabarata
D. Maladewa

9. Titenana bagian surat ning esor!
Katur dumateng Nyi Sarni
teng
Jl. Bendungan Caplokan Losarang
Babagan/bagian surat ning duwur mau arane....
A. Adangiyah       
B. Satata Basa       
C. Pembuka/purwaka     
D. Surasa basa/isi surat

10. Titenana judul tembang ning esor iki :
(1) Gambuh (4) Sinom
(2) Durma (5) Warung pojok
(3) Kusumastuti
Sing kepanjing  judul lagu macapat anae ning nomer....
A. (1), (2) dan (4)
B. (3), (4) dan (5)
C. (2), (4) dan (5)
D. (5), (1) dan (2)   

11. “tembung loro utawa luwih sing nduweni arti siji” yaiku pengertian sing tembung….
A. Tembung aran
B. Tembung camboran
C. Tembung nunggal misah
D. Tembung Kriya  

12. Bocah sing lahire bareng sedina lanang wadon kegolong bocah sukerta....
A. Kembar
B. Jempina
C. Anggana
D. Dhampit  

13. Surat sing cara ngirime ngongkon wong sejen, yaiku surat....
A. Surat uleman
B. Surat kiriman
C. Surat Pribadi
D. Surat perjanjian

14. Sing kepanjing contoh ukara tapak asma ning surat yaiku....
A. Assalamuallaikum Wr. Wb
B. Ingkang putra
C. Sing kakang
D. Batur ira
15.Ning jaman bengen gawe guritan iku jadi kegiatane wong kang pinter sastra bae, cara gawe guritan sing bener yaiku....
A. Diahiri tembung sun anggurit
B. Bli ngango purwakanti swara
C. Setitike 4 gatra
D. Setitike 5 gatra

16. Ngisor gendeng saponana
Nata watu jejer sanga
Abot enteng lakonana
Golet elmu sampe purna
Guritan parikan ning dhuwur iku lamun diitung wandae yaiku...
A. 8 wanda + 5 wanda  x2
B. 8 wanda + 6 wanda  x2
C. 8 wanda + 7 wanda x2
D. 8 wanda + 8 wanda x2
17. Kembang melati warna peni
............................................
Terusan ukara sing pas ngango parikan mau yaiku...
A. Ngadang – ngadang tapi wedi
B. Watak putri kudu tliti ngati ati
C. Jare kapok malah dadi 
D. Ngadang-ngadang bli wedi

18.Engko bengi kula nembang ning panggung.   
Dhodoke tembung ukara mau yaiku....
A. Kw J W Kt
B. Kt J W L
C. J W L K
D. J W L

19. Pembawa acara utawa MC nduweni tugas penting ning pelaksanaan salah sijie acara. MC iku kudu mampu ngucapaken/ngomong nggunakaken bahasa kalawan jelas lan pas, ukara mau pengertian ....
A. Diksi
B. Intonasi
C. Penampilan
D. Ucapan

20. Ukara ning esor iki sing kepanjing ukara crita…
A. Amir di tukuaken sepatu kenang kakange
B. Arepan pada miyang mendi?
C. Moga-moga kita lulus ujian
D. Din, jukutaken buku!

Wacana
Mugia kaula sedaya saged mendet hikmah lan mupangat wontené unjungan puniki. Mugia kaula sedaya saged nerasaken cita-cita Radén Wiralodra ingkang damel Indramayu mulih harja, Indramayu dados makmur.
Mekoten mawon criosé saking kaula. Kaula ngaturaken “bongkoh kupat jangan bendara, bilih lepat nyuwun pangampura”, “senajan larang tukua inten, bilih katah kekirangan nyuwun agung pangapunten”. Kaula uga ngaturaken “sega anget, aja dicampur karo uyah, kesuwun sanget dumateng para hadirin sedaya.”
      Mekaten pengucap saking kula. Mugia kula sedaya diparingi Gusti Allah Kang Maha Pemurah lan Maha Penyayang.
Wassalamu’alaikum Wr. Wb

21. Ning bagian apa teks pidato iku...
A. Bagian awal
B. Bagian isi
C. Ahir
D. Awal ahir

22. Apa ukara inti  pidato ning duwur…
A. Mugia saged nerasaken cita-cita sekolah
B. Cita –cita bisa kelaksana
C. Belajare pada semangat
D. Mugia saged nerasaken cita-cita ‘mulih harja” 

23. ”Ning Sekolah Darsem nyapu kelas saben esuk ”  menurut Dodoke tembung ning ukara mau yaiku....
A. Kt W J L Kw
B. Kt J W L  Kw
C. Kw J W L Kt
D. Kt  L W J Kw

24. Coba susunen maning tembung-tembung ning esor iki dadi ukara sing bener.
“ Mama – kanggo – tuku – anake – dolanan”
A. Anake mama tuku kanggo dolanan
B. Kanggo anake Mama tuku dolanan
C. Mama tuku dolanan kanggo anake 
D. Mama tuku kanggo anake dolanan

25. “Siswa kudu duwe akhlak sing  bagus “, Tembung  kosok balene (kewalikane) tembung bagus, yaiku....
A. Eman
B. Blesak
C. Melas
D. Males

26. “Saben sore jagate petheng” ,kenang mendung arep udan, Tembung Kosok balene Petheng, yaiku...
A. Pehteng
B. Bengi
C. Esuk
D. Padhang

27. “Awit mau bocah cilik bolak-balik bae” tembung ning ukara mau sing dicetak miring oleh tambahan apabae lan termasuk jenis tembung apa......
A. Tembung rangkep dwiwasana,
B. Tembung rangkep dwilingga salin swara
C. Tembung rangkep dwipurwa
D. Tembung rangkep dwilingga salin swara, olih ater- ater –e

28. Tembung sing pas lan kepanjing  dwilingga pada swara yaniku....
A. Ayoo pada beberes kamere dewek-dewek
B. Kedongdong sing tuku ning pasar pada bengkak-bengkok
C. Bocah cilik kerjane bolak-balik bae
D. Siswa kelas siji pating cekakak-cekikik bae,dadine ribut

29. “ wong sing kudune ngayomi malahan ngrusak ”.
Paribasan sing cocok kanggo pernyataan ning duwur yaiku...
A. Nguyahi segara
B. Rajeg mangan tanduran
C. Mogok sapi                                    
D. Gupak pulut ora mangan nangkane

30. Arti paribasan “kebo nyusu gudel” yaiku....
A. Wong sing ngumbara luruh pangan balik maning ning desane.
B. Wong tua belajar karo wong enom
C. Wong sing wis betah ning panggonan sing anyar
D. Pasrah lan nrima apa sing bakale dadi akibate, apa sing bakal kedaden, siap diadepi

31. Wandi olih juara siji,karna seneng bapane ngupai hadiah sepeda, nembe bae ditukokaken sepede, Wandi jaluk ditukokaken motor. Kelakuan Wandi kena diparibasakaken...
A. Becik ketitik ala ketara
B. Rebutan pepesan kosong
C. Wis murag wulu wentise 
D. Diupai ati ngrogoh empela

32. Apa arane wijil saking pelem yaiku...
A. Kwaci
B. Klenteng
C. Kolang kaling
D. Pelok

33. Apa arane wijil saking aren yaiku...
A. Kwaci     
B. Klenteng 
C. Kolang-kaling
D. Pelok

34. Sintren salah sawijine kesenian sing ana ning wewengkon pesisir lor. Utamine ning Indramayu lan Cirebon. Jare para sesepuh, sintren lan lais iku kesenian kang sering ditanggap ning wong hajatan Sunatan lan Rasulan. Tapi sekien arang krungu manggung. malah Lais mah babar pisan, wis langka. Sintren Masih sok ditanggap. Biasanipun Sintren manggungning wayah sore, ari langka Udan lan padhang Wulan.
Pikiran Utama sing tepat kanggo teks wacan ning dhuwur yaiku....
A. Sintren kesenian Wewengkon Pesisir
B. Asal – usule Sintren Pesisir
C. Sintren Kesenian Tradisional 
D. Sintren Karo Lais pada manggung

35. Ning dermayu iku kabupaten ingkang due adat ingkang katah lan masyarakate masih percaya lan ora ninggalaken adat saking nenek moyange, kaya dene nadran, ngarot, sedekah bumi, ngunjung, mapag sri lan sanes-sanese.sing unggal tahune dilakuaken kenang ngarep berkah........
Miturut paragraf ning duwur artine adat ngunjung.......
A. Adat syukuran petani, arep manen parie
B. Adat syukuran wong desa jiarah ning kuburan
C. Adat syukuran nelayan olih berkah sing laut
D. Adat syukuran petani sawise panen

36. ..........Kaula sedaya unggal taun saged nginget lan ngajéni teng unjungan puniki.
Kaula sedaya kedah ngergani, ngormati, lan ngajéni dumateng Nyi Mas Endang Dharma Ayu, ingkang wastanipun kapendet dados naminipun daérah Indramayu....
“Ingkang wastanipun kependet,” basa pedinan utawa ngoko saking  ukara mau yaiku...... 
A. Ingkang wastanipun dijukut
B. Ingkang arane dijukut
C. Sing wastanipun dijukut
D. Sing arane dijukut 

37. “esuk mau kita dagangan beras ning pasar” basa pedinan utawa ngoko saking  ukara mau lamon dikramakaken yaiku...... 
A. Enjing wau kula sadean wos teng sabin
B. Enjing wau kula sadean sawung teng peken
C. Dalu  wau kula sadean wos teng sabin
D. Enjing wau kula sadean wos teng peken

38. Aksara jawa saking  “ organisasi ”  yaiku........
Jawaban : A

39.
          
A. Masarakat city
B. Masyarakat kota
C. Masyarakat city
D. Masyarakat desya

40. Contone hurup pasangan sing pada bari aksara asline ning esor iki yaiku....
Jawaban : B


II. ESSAY

Wangsulana pitakon - pitakon ning esor iki !

41.Kita bari ibu metu meng sawah goleti iwak.
Salinen ukara mau meng basa krama!

42.                   Kinanti
Kembang sana mabuk mawur
Kaserang kumbang dadi
Jojomawon mangsa wowohan
Deruk puter padha muni
Perkutut ngungkang ning pilang
Munine nggreges ning ati

Gaweaken gatra, guru wilangan, guru lagu, ning teks tembang kinanti sing ana ning dhuwur!

43. Sebutaken unsur intrinsik crita  cindhek

44. Tulisen nganggo aksara carakan(nganggo cakra, kret, pengkal) 
“dadi siswa indramayu  kudu setya  “

45. 

Tulisen nganggo aksara latin!


Bagi Anda yang membutuhkan Soal Ujian Sekolah Bahasa Indramayu SMP Tahun Pelajaran 2019/2020 Kurikulum 2013 Versi Word silakan

Soal Ujian Sekolah Bahasa Indramayu SMP Tahun Pelajaran 2019/2020 Kurikulum 2013 Versi PDF silakan download di sini 

Kunci Jawaban Ujian Sekolah Bahasa Indramayu Tahun Pelajaran 2019/2020 Kurikulum 2013 silakan 

Courtesy : Guru-guru pembuat soal ujian sekolah SMP kabupaten Indramayu


Soal dan Kunci Jawaban Ujian Sekolah Bahasa Indramayu SMP Kurikulum 2013 Tahun Pelajaran 2019/2020
4/ 5
Oleh
Add Comments

Silakan berkomentar dengan menggunakan kata-kata yang baik dan sopan tanpa spam
EmoticonEmoticon