Jan 10, 2021

Soal, dan Kunci Jawaban PAS Bahasa Indramayu SMP Kelas 7 Kurikulum 2013 Dilengkapi Dengan Kisi-kisi

Soal, dan Kunci Jawaban PAS Bahasa Indramayu SMP Kelas 7 Kurikulum 2013 Dilengkapi Dengan Kisi-kisi

 


Soal, dan Kunci Jawaban PAS Bahasa Indramayu SMP Kelas 7 Kurikulum 2013 Tahun Pelajaran 2020/2021 – Soal Penilaian Akhir Semester (PAS) sangat berarti bagi bapak dan ibu guru untuk dijadikan referensi pada saat Penilaian Akhir Semester tahun berikutnya.

 

Pada kesempatan ini kami akan berbagi soal, dan kunci jawaban PAS Bahasa Indramayu SMP Kelas 7 semester ganjil kurikulum 2013 Tahun Pelajaran 2020/2021, serta dilengkapi dengan kisi-kisi penulisan soalnya.

 

Berikut Soal dan Kunci Jawaban Penilaian Akhir Semester (PAS) Bahasa Indramayu SMP Kelas 7 Kurikulum 2013 Tahun Pelajaran 2020/2021 yang dibuat Tim MGMP Bahasa Indramayu SMP Kabupaten Indramayu :


I. PILIHAN GANDA

Wacana Dialog, kangge nomer 1-3

Ketua murid : Mangga ¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬______________(1) kelas VII... sederenge belajar, mangga dedonga sesarengan(2) miturut agama sareng kepercayaanipun, dedonga milai.... sampun... sama, Assalamu’alaikum Wr, Wb

Guru            : Wa’alaikumsalam Wr. Wb, para siswa wilujeng enjing.

Siswa kabeh : Wilujeng enjing, Bu...

Guru            : Para siswa dina kiyen dina rebo tanggal limalas(2) September taun rong ewu rong puluh, katone sehat kabeh, apa ana sing bli manjing.

1. Guneman ning duwur ana garis esor sing kosong, mangga pilih tembung sing pas kanggo nglengkapine....

A. Batur-batur

B. Sekabeane

C. Rencang-rencang

D. Sedulur


2. Ukara ning duwur sing tulisane miring lan ana garis esore baka disalin meng basa ngoko dadi....

A. Seuwise belajar, mangga donga bareng

B. Sedurunge belajar, mangga donga bebarengan

C. Sedurung belajar, mangga donga bebarengan 

D. Seuwise belajar, mangga donga bebarengan


3. Ukara ning duwur sing dikandeli baka disalin meng basa krama dadi....

A. Dinten niki dinten rebo tanggal gangsal welas

B. Dinten kiyen dinten rebo tanggal sekawan selas

C. Dina niki dina rebo tanggal kalih welas 

D. Dinten kiyen dinten rebo tanggal sekawan welas


4. Guru    : Para siswa dina kiyen dina rebo tanggal limalas September taun rong ewu rong puluh, katone sehat kabeh, apa ana sing bli manjing?

Siswa : ....

Ukara krama sing pas kanggo nglengkapi guneman ning duwur yaiku....

A. Dina seniki para siswa manjing kabeh

B. Dina kien para siswa manjing sedaya

C. Dinten seniki para siswa mlebet kabeh 

D. Dinten seniki para siswa mlebet sedaya


5. “Guru : Wa’alaikumsalam Wr. Wb, para siswa wilujeng enjing”.

Tembung “wilujeng enjing iku kanggo sapaan pas wektu esuk, baka sapaan kanggo wektu sore yaiku....

A. Wilujeng siang

B. Wilujeng sore

C. Wilujeng sonten

D. Wilujeng dalu


6. Larikan utawa jejer-jejer sing ning jerone ana tembung sing minangka sampiran, lan tembung sing minangka isi utawa maksud. Pernyataan ning duwur pengertian saking ....

A. Pantun

B. Parikan

C. Guneman

D. Wangsalan


7. “Nggawa senter, liwat kali kajar Pengen pinter, bli gelem belajar”

Jenis Parikan ning duwur manjing ning jenis parikan apa?

A. Parikan (4 wanda + 4 wanda)

B. Parikan (4 wanda + 6 wanda)

C. Parikan (4 wanda + 5 wanda)

D. Parikan (8 wanda + 8 wanda)


8. “ngasah arit, kudu landep

Dadi murid, kudu sregep””

Jenis Parikan ning duwur manjing ning jenis parikan apa?

A. Parikan (4 wanda + 4 wanda)

B. Parikan (4 wanda + 6 wanda)

C. Parikan (4 wanda + 5 wanda)

D. Parikan (8 wanda + 8 wanda)


9. Arti parikan ning esor iki yaiku....

“ngasah arit, kudu landep

Dadi murid, kudu sregep”

A. Dadi murid kudu pinter

B. Dadi murid kudu rajin

C. Dadi murid kudu wani

D. Dadi murid kudu sopan


10. Ning esor iki contoh saking Jenise Parikan (8 wanda + 8 wanda) yaiku....

A. Abang abang, kembang temu

   Tiwas ngadang, bli ketemu

B. Jatibarang, jati sawit

   Bocah garang, bli due duit

C. Ngisor gendheng saponana, nata watu jejer sanga

   Abot entheng lakonana, golet ilmu sampe purna

D. Gawe cincau nangka sabrang, kurang setrup tambah banyu

   Aja sok gumampang, baka kepengen dadi siwa sing utama


11. Titenana parikan ning esor iki! 

1) aja nangis

2) ngisor glagah

3) gawe susah

4) wajik manis

Benerana parikan acak ning duwur supaya dadi parikan sing bener 

A. 1-2-3-4

B. 2-3-4-1

C. 3-2-1-4

D. 4-2-1-3


12. u-rung u-rung me-ga men-dung (sampiran)

le-la-kon ning te-ngah sa-wah (sampiran)

....

....

Sempurnakaken parikan ning duwur?

A. ja wurung bokat keduhung

   lelakone krana Allah

B. wurunga bokat keduhung

   lelakone krana sira

C. ja wurung bokat nyesel

   lelakone krana sampeyan

D. ja wurung bokat  nyesel

   lelakone krana Allah


13. “Lewih sing 100 penyakit asale sing usus!! 

yakult karo L casel Shirota strain

bisa nahan tumbuhe bakteri sing jahat”.

Penggalan teks iklan ning duwur pasti bli aneh maning ya, nah biasane iklan kuen di akhiri karo ukara apa?

A. Sayangi ususe, nginum yakult anggal dina.!!

B. Sayangi wetenge, nginum yakult tiap hari.!!

C. Sayangi ususmu, Minum yakult anggal dina.!!

D. Cintai ususmu, Minum yakult tiap hari.!!


14. Teks iklan nganggo basa ngoko sing pas kanggo gambar ning pinggir yaiku....A. Chitato sing kentang asli pilihan, karo wavy cut, sing gawe lejate bumbu chitato nyatu ning tiap lekukan rasane? hmmm asli. bener bener krasa.

pas nongkrong. Pas-e CHITATO.

B. Chitato dari kentang asli pilihan, dengan wavy cut, yang bikin kelejatan bumbu chitato

menyatu disetiap lekukannya rasanya? hmmm asli. benar benar berasa.

Saat nongkrong. Saatnya CHITATO.

C. Chitato sing kentang asli pilihan, karo wavy cut, sing gawe lejate bumbu chitato menyatu disetiap lekukannya rasanya?hmmm asli. bener bener krasa.

pas nongkrong. Pas-e CHITATO.

D. menyatu di setiap lekukannya rasanya?


15. Gambar ning pinggir iku nama obyek wisata apa?


A. Tirtamaya

B. Glayem

C. Kali cimanuk

D. Kali cisaat16. Ning esor iki termasuk obyek wisata siang ana ning pinggir kali yaiku....

A. obyek wisata taman pintar

B. obyek wisata rawa bolang

C. obyek wisata eretan 

D. obyek wisata dadap


17. “Bu, kula bade tangled, menawi soal nomer gangsal niku pripun ?”.

Ukara teng inggil menawi disalin meng basa ngoko yaiku....

A. bu, kita takon, baka soal nomer papat kuh pie?

B. bu, kita arep takon, baka soal nomer papat iku pie?

C. bu, kita takon, baka soal nomer lima kuh pie?

D. bu, kita arep takon, baka soal nomer lima iku pie?


18. “ang, mau sapa sing teka?”.

Ukara teng inggil, menawi disalin meng basa krama yaiku....

A. raka, wau sinten ingkang dugi?

B. raka, mau sinten ingkang kesah?

C. raka, wau sapa ingkang dugi?

D. raka, wau sinten ingkang kesah?


19. 1) Dianter 5) saweg

2) Mimi 6) kesah

3) Peken 7) raka

4) teng

Tembung-tembung ning duwur susunen supaya dadi ukara sing bener!

A. 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7

B. 2 – 5 – 6 – 4 – 3 – 1 – 7

C. 3 – 5 – 7 – 2 – 1 – 4 – 6 

D. 7 – 1 – 6 – 4 – 3 – 5 – 2 


20. “wujude meh pada bari badekan”

Pernyataan ning duwur manjing ning pengertian saking ….

A. Parikan

B. Wangsalan

C. Guritan 

D. Puisi


21. Wonten pinten jenise wangsalan?

A. 5

B. 6

C. 7

D. 8


22. “imbuhan sing ana ning purwaning/arepe tembung”

Pernyataan ning duwur manjing ning pengertian saking ….

A. Ater-ater

B. Seselan

C. Panambang 

D. Diwancah


23. Ning esor iki kepanjing ning conto ukara sing ana tembung ater-ater lingga andhahan....

A. Ibu ngukus pepesan

B. Carma lagi nyancang weduse

C. Pari ditandur bibi 

D. Anti tuku pelem sakilo


24. Aksara carakan ning esor apa artine?A. Kita lagi mangan

B. Kula bari kakang

C. Kula lagi nyapu 

D. Kita lagi maca


25. Ukara “ani tuku gula” baka disalin meng aksara carakan yaiku...

Jawaban : A


II. URAIAN

26. Lengkapana guneman ning esor iki

Anak : bu, kula bade dahar, dahare sareng ulam punapa?

Ibu    : mangane karo .... pindang


27.Gawea conto parikan pola

4 wanda + 4 wanda (sampiran)

4 wanda + 4 wanda (isi/maksud)       


28.Apa kang di maksud saking tembung?

29.Gawea conto ukara saking ater-ater hanuswara ning esor iki!

a.Nya + Sapu =

b.M + Pangan =

c.Ng + Unjal =

d.N + tulis =


30.Tulis aksara carakan ning esor iki!

Ha    na    ca    ra    ka

Da    ta    sa    wa    la

Pa    da    ja    ya    nya

Ma    ga    ba    tha   nga.


Kunci Jawaban  

26. IWAK
27. (Kebijakan guru masing – masing)
28. Swara sing keucap lan wis diweruhi artine.
29. (kebijakan guru masing – masing)
30. 


Bagi Anda yang membutuhkan file tersebut silakan download di bawah ini :

Soal PAS Bahasa Indramayu Kelas 7 Semester Ganjil download di sini 

Kisi-kisi PAS Matematika Kelas 7 download di sini 

Kunci Jawaban PAS Matematika Kelas 7 download di sini 

Soal, dan Kunci Jawaban PAS Bahasa Indramayu SMP Kelas 7 Kurikulum 2013 Dilengkapi Dengan Kisi-kisi
4/ 5
Oleh
Add Comments

Silakan berkomentar dengan menggunakan kata-kata yang baik dan sopan tanpa spam
EmoticonEmoticon