Sep 21, 2021

Soal Penilaian Harian PJOK Kelas 7 Semester 1 Materi Aktivitas Permainan Bola Voli

Soal Penilaian Harian PJOK Kelas 7 Semester 1 Materi Aktivitas Permainan Bola VoliSoal Penilaian Harian PJOK Kelas 7 Semester Ganjil Materi Arti Aktivitas Permainan Bola Voli - Bagi bapak dan ibu guru SMP yang mengajar semester ganjil sudah dilalui beberapa minggu, dan biasanya bapak dan ibu guru akan disibukkan dengan membuat soal untuk penilaian harian yang sesuai dengan kurikulum 2013. 


Pada kesempatan ini kami akan berbagi soal-soal penilaian harian mata pelajaran PJOK Kelas 7 Semester Ganjil materi Aktivitas Permainan Bola Voli yang mungkin bisa dijadikan referensi. 


Soal Penilaian Harian khususnya pelajaran PJOK Kelas 7 Semester Ganjil Materi Aktivitas Permainan Bola Voli yang dikutip dari Modul PJJ PJOK Kelas 7 Semester Gasal yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. 


Berikut soal penilaian harian PJOK Kelas 7 Semester Ganjil Materi Materi Aktivitas Permainan Bola Voli :


Soal Pilihan Ganda 

A. Berilah tanda silang (X) pada huruf a, b, c, atau d yang merupakan jawaban paling benar.

1. Perhatikan gambar berikut ini yang merupakan gerak spesifik passing bawah permainan bola voli.Berdasarkan gambar di atas: posisi kedua kaki, lutut, dan kedua lengan adalah sebagai berikut . . . .

a. kedua kaki terbuka, lutut ditekuk, kedua lengan lurus dijulurkan ke depan bawah

b. kedua kaki terbuka, lutut diluruskan, kedua lengan lurus dijulurkan ke depan atas

c. kedua kaki dirapatkan, lutut diluruskan, kedua lengan lurus dijulurkan ke depan atas

d. kedua kaki dirapatkan, lutut ditekuk, kedua lengan lurus dijulurkan ke depan atas


2. Perhatikan gambar berikut ini yang merupakan gerak spesifik passing atas permainan bola voli.

Berdasarkan gambar di atas: sikap akhir gerakan spresifik passing atas adalah . . . .

a. kedua kaki terbuka, lutut ditekuk, jari-jari tangan dirapatkan, kedua sikut diluruskan

b. kedua kaki terbuka, lutut diluruskan, kedua lengan lurus dijulurkan ke depan atas

c. kedua kaki dirapatkan, lutut ditekuk, jari-jari tangan dirapatkan, kedua sikut diluruskan

d. kedua kaki dirapatkan, lutut diluruskan, kedua lengan lurus dijulurkan ke depan atas


3. Di bawah ini merupakan gerak spesifik passing bawah permainan bola voli antara lain:

1) Berdiri dengan kedua kaki dibuka selebar bahu dan lutut ditekuk.

2) Rapatkan dan luruskan kedua lengan didepan badan hingga kedua ibu jari sejajar.

3) Saat bola tersentuh kedua lengan kedua lutut diluruskan.

4) Perkenaan bola yang baik tepat pada pergelangan tangan.

5) Lakukan gerakan mengayunkan kedua lengan secara bersamaan dari bawah ke atas hingga setinggi bahu.

Dari pernyataan di atas, urutan-urutan yang benar dalam passing bawah permainan bola voli adalah . . . 

a. 1, 2, 3, 4, 5

b. 1, 2, 3, 5, 4

c. 1, 2, 4, 3, 5

d. 1, 3, 4, 2, 5


4. Gambar berikut ini merupakan gerak spesifik pelaksanaan passing bawah permainan bola voli.


Berdasarkan gambar di atas: posisi kedua kaki, lutut, dan kedua lengan adalah sebagai berikut . . . .

a. kedua kaki terbuka, lutut ditekuk, kedua lengan lurus dijulurkan ke depan bawah

b. kedua kaki dirapatkan, lutut diluruskan, kedua lengan lurus dijulurkan ke depan atas

c. kedua kaki terbuka, lutut diluruskan, kedua lengan lurus diayunkan setinggi bahu

d. kedua kaki dirapatkan, lutut ditekuk, kedua lengan lurus dijulurkan ke depan atas


5. Di bawah ini merupakan gerak spesifik passing bawah permainan bola voli antara lain:

1) Berdiri dengan kedua kaki dibuka selebar bahu dan lutut ditekuk.

2) Rapatkan dan luruskan kedua lengan didepan badan hingga kedua ibu jari sejajar.

3) Saat bola tersentuh kedua lengan kedua lutut diluruskan.

4) Perkenaan bola yang baik tepat pada kedua bagian lengan bawah.

5) Lakukan gerakan mengayunkan kedua lengan secara bersamaan dari bawah ke atas hingga setinggi bahu.

Dari pernyataan di atas, urutan yang benar dalam passing bawah permainan bola voli adalah . . . .

a. 1, 2, 3, 4, 5

b. 1, 2, 3, 5, 4

c. 1, 2, 4, 3, 5

d. 1, 3, 4, 2, 5


B. Jawablah soal di bawah ini dengan singkat dan tepat.

1. Jelaskan yang dimaksud dengan passing bawah permainan bola voli.

2. Jelaskan yang dimaksud dengan passing atas permainan bola voli.

3. Jelaskan cara melakukan passing bawah permainan bola voli.

4. Jelaskan cara melakukan passing atas permainan bola voli.

5. Jelaskan cara melakukan servis bawah permainan bola voli.


Jawaban Uraian 

1. Passing bawah merupakan teknik untuk mengoper bola ke teman yang dilakukan dengan kedua tangan dikepal dan dipukul dari bawah ke atas. Perkenaan bola di tangan ada di bagian pergelangan tangan. Hasil bola dari passing ini adalah melambung.


2. Passing atas atau disebut set up adalah usaha pemain untuk mengoper bola yang dilakukan saat bola di atas kepala dengan menggunakan kedua tangan secara bersamaan. Passing atas, merupakan teknik untuk mengoper bola ke teman yang dilakukan dengan kedua tangan tepatnya mengenai jari-jari tangan.


3. 

a. Gerakan permulaan

1) Berdiri dengan kedua kaki dibuka selebar bahu dan kedua lutut direndahkan hingga berat badan tertumpu pada kedua ujung kaki di bagian depan.

2) Rapatkan dan luruskan kedua lengan didepan badan hingga kedua ibu jari sejajar.

3) Pandangan ke arah datangnya bola.

b. Gerakan pelaksanaan

1) Dorongkan kedua lengan ke arah datangnya bola bersamaan kedua lutut dan pinggul naik serta tumit

terangkat dari lantai.

2) Usahakan arah datangnya bola tepat di tengah-tengah badan.

3) Perkenaan bola yang baik tepat pada pergelangan tangan.

c. Akhir gerakan

1) Tumit terangkat dari lantai.

2) Pinggul dan lutut naik serta kedua lengan lurus.

3) Pandangan mengikuti arah gerakan bola.


4. 

a. Gerakan permulaan

1) Berdiri dengan kedua kaki dibuka selebar bahu, kedua lutut direndahkan hingga berat badan bertumpu pada ujung kaki bagian depan.

2) Posisi lengan di depan badan dengan kedua telapak tangan dan jari-jari renggang sehingga membentuk seperti mangkuk di depan atas muka (wajah).

b. Gerakan pelaksanaan

1) Dorongkan kedua lengan menyongsong arah datangnya bola bersamaan kedua lutut dan pinggul naik serta tumit terangkat.

2) Usahakan arah datangnya bola tepat di tengah-tengah atas wajah.

3) Perkenaan bola yang baik adalah tepat mengenai jari-jari tangan.

c. Gerakan akhir

1) Tumit terangkat dari lantai.

2) Pinggul dan lutut naik serta kedua lengan lurus.

3) Pandangan mengikuti arah gerakan bola.


5.

a. Gerakan permulaan

2) Berat badan bertumpu pada kedua kaki dan sikap badan agak condong ke depan.

3) Pegang bola setinggi pinggang atau lebih rendah di depan badan.

4) Jari-jari yang akan digunakan memukul (servis) dirapatkan.

b. Gerakan pelaksanaan

1) Ayunkan lengan yang digunakan memukul bola ke belakang bersama berat badan dipindahkan ke

belakang

2) Ayunkan kembali lengan yang digunakan memukul bola ke depan bersamaan berat badan dipindahkan pada kaki depan dan bola sedikit dilambungkan.

3) Pukul bola dengan telapak tangan pada bagian tengah belakang saat pada posisi setinggi pinggang.

c. Gerakan akhir

Gerakan akhir, yaitu: ikuti gerakan badan ke depan dengan melangkahkan kaki belakang ke depan.

1) Berdiri dengan kedua kaki dalam posisi melangkah.

Soal Penilaian Harian PJOK Kelas 7 Semester 1 Materi Aktivitas Permainan Bola Voli
4/ 5
Oleh
Add Comments

Silakan berkomentar dengan menggunakan kata-kata yang baik dan sopan tanpa spam
EmoticonEmoticon