Jan 5, 2022

Soal PAS Bahasa Indramayu Kelas 8 SMP Tahun Pelajaran 2021/2022

Soal PAS Bahasa Indramayu Kelas 8 SMP Tahun Pelajaran 2021/2022



Soal PAS Bahasa Indramayu Kelas 8 SMP Tahun Pelajaran 2021/2022 -  Soal Penilaian Akhir Semester (PAS) sangat berarti bagi bapak dan ibu guru untuk dijadikan referensi pada saat Penilaian Akhir Semester tahun depan.


Pada kesempatan ini kami akan berbagi soal, dan kunci jawaban PAS Bahasa Indramayu SMP Kelas 8 kurikulum 2013 Tahun Pelajaran 2021/2022, serta dilengkapi dengan kisi-kisi penulisan soalnya.


Berikut Soal dan Kunci Jawaban Penilaian Akhir Semester PAS Bahasa Indramayu SMP Kelas 8 Kurikulum 2013 Tahun Pelajaran 2021/2022 : 

I. Pilihen jawaban sing bener kelawan milih huruf A,B,C dan D sing ana ning arep jawaban

LUBUNG PARI

Ning Kabupaten Indramayu awit bengen kawentar karo sebutane daerah lubung pari, kota pelem, kota lenga. Disebut daerah lumbung pari sebab baka usum panen kabupaten Indramayu ngasilaken atusan ton beras. Kabupaten Indramayu daerahe akeh sawahe lan masyarakate akeh sing kerjaane dadi petani. Miturut ilmu pertanian kegiatane ngliputi produksi, kayadene perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan lan sejen sejene. Pertanian sawah ning kabupaten Indramayu iku dibagi 2 yaiku :

1. Pertanian lemah teles biasane nandur pari ning sawah

2. Pertanian lemah garing umume sing ditandur palawija, bisa uga pari sing arane pari gaga


1. Kabupaten Indramyau iku wis lawas / sing bengen kawentar daerah . …

A. Industri

B. Lumbung pari

C. Pariwisata.

D. Budaya


2. Pertanian ning kabupaten Indramayu iku akeh kegiatane, iwal ...

A. Perkebunan

B. Pertanian

C. Perikanan

D. Pariwisata


3. Pari hasil pertanian lemah garing disebute ....

A. Palawija

B. Pari gaga

C. Pari gabug

D. Pari perkebunan


4. Umume para petani ning kabupaten Indramayu akeh nandur pari ning lemah ...

A. Garing

B. Lemah Kelem.

C. Lemah degrig.

D. Lemah teles


5. Kegiatan pertanian ning kabupaten Indramayu iku diantaraen ana kegiatan perikanan.Cara pengolahan iwak moderen wujude bisa ....

A. Baso

B. Pepesan Iwak

C. Iwak Bakar

D. Iwak Sarden


6. Guritan iku bagian sing kesusastraan, Sing diarani Guritan iku artine yaiku ….

A. Sastra bebas

B. Sastra tembang

C. Sastra terikat

D. Sastra kidung


7. Guritan ning Indramayu sebutane puisi bebas sing kepanjing ning puisi ...

A. Jawa kuno

B. Jawa moderen

C. Jawa anyar

D. Jawa tengahan


8. Sing kepanjing unsur pisik guritan yaiku ...

A. Rasa

B. Citraan

C. Majas

D. Diksi


9. Wong sing maca guritan iku kudu ... …...

A. Ngerti suarane

B. Ngarti kanggo sapa

C. Nguasani diksine

D. Cetha pengucapne


10. Cirine tulisan guritan iku biasane nggunakaken nganggo tembung ...

A. Sun gurit

B. Sun ngawiti

C. Sun muji

D. Muji syukur


11. Surat iku akeh maceme. Surat sing isine ngundang wong supaya teka ning sewijine tempat arane

A. Surat kiriman

B. Surat Uleman

C. Surat Dinas

D. Surat Lelalyu


12. Surat sing isine ngupaih weruh masalah kematian diarani surat ...

A. Lelayu

B. Uleman

C. Undangan

D. Pribadi


13. Bagian surat sing isine hal penting sing kudu disampeaken  arane ..

A. Adangiyah

B. Surasa Basa

C. Satata Basa

D. Purwaka


14. Tembung rasa hormat, pendonga lan muji syukur iku kepanjing ning bagian surat sing arane

A. Adangiyah

B. Bebuka

C. Wasana Basa

D. Tapak Asma


15. Bagian surat sing isine njelasaken wong sing gawe surat dianari ….

A. Pengirim

B. Aran

C. Papernahan

D. Adangiyah.


16. Ukara sing sisine apa sing deleng, apa sing dirung lan apa sing dirasadisebute ukara ...

A. Crita

B. Pitakon

C. Ngongkon

D. Nglarang


17. Ukara sing tujuane nyegah ning wong sejen diarani ….

A. ukara Pangajak

B. ukara Panjaluk

C. Ukara Tanggap

D.Ukara Pamenging


18. Ukara ning sor iki sing manjing ukara pitakon yaiku ….

A. Bocah loro bagian mberseni kelas

B. Wingi akeh bocah sing bolos

C. Munawar ning sekolahe rengking pira ?

D. Ana wong papat sing kerja


19. Tembung jawa “


 “ lamun ditulis nganggo aksara latin sing bener yaiku ...

A. Sing murni

B. Ning murni

C. Sing marni

D. Ning marni.


20. Ukara latin : “ Bareng Rahmat “ , lamun ditulis nganggo aksara jawa sing bener yaiku …





21. Ukara jawa “


  “, lamun ditulis nganggo aksara latin sing bener, yaiku ....

A. Bapa lagi luru

B. Sapa lagi turu

C. Bapa lagi luru

D. Sapa lagi luru


22. Jenise tembang iku ana tembang Macapat. Ning sor iki sing bli kepanjing jenis tembang macapat yaiku ...

A. Kopi Lendot

B. Kinanthi.

C. Mijil

D Asmarandhana


23. Tembang Macapat iku keiket ning gurulagu, guru wilangan lan Gatra. Dong dinge swara ning ahire gatra iku disebut ...

A. Gatra

B. Guru Wilangan

C. Patokan lagu

D. Guru Lagu


24. “ Bapa lagi mangan ning sawa”. Ukara iki lamon disalin nganggo bahasa krama yaiku ...

A. Mama lagi mangan ning sawah

B. Bapa saweg mangan ning sawah

C. Mama saweg dahar ning sawah

D. Bapa saweg dahar teng sabin


25. “ Dinten niki kula sedaya Ulangan PAS” Ukara iki lamon lamon diganti nganggo bahasa ngoko/pedinan yaiku ...

A. Dina ko esuk kita ulangan PAS  

B. Dina kien ulangan PAS

C. Dina kien kita ulangan PAS

D. Dina ko esuk kita ulangan PAS


II. URAIAN

26. Tulisen sandangan panyigeg (sesigeg) sing lengkep !

27. Tulisen bagian bagian surat sing lengkep !

28. Gawenen conto ukara Crita, lan ukara pitakon !

29. Salinen ukara ngoko ning ngisor iki nganggo basa krama! “Bapa lagi macul ning sawah”.

30. Salinen ukara iki nganggo aksara jawa! “ Dermayu kota mangga ”.


Bagi Anda yang membutuhkan Soal PAS Bahasa Indramayu Kelas 8 SMP Tahun Pelajaran 2021/2022 silakan download disini 

Soal PAS Bahasa Indramayu Kelas 8 SMP Tahun Pelajaran 2021/2022
4/ 5
Oleh
Add Comments

Silakan berkomentar dengan menggunakan kata-kata yang baik dan sopan tanpa spam
EmoticonEmoticon