Dec 5, 2018

Kisi-Kisi, Soal dan Kunci Jawaban Bahasa Indramayu SMP Kelas 7 PAS Semester Ganjil

Kisi-Kisi, Soal dan Kunci Jawaban Bahasa Indramayu SMP Kelas 7 PAS Semester Ganjil

Soal PAS Bahasa Indramayu Kelas 7 Semester Ganjil

Untuk bapak dan ibu guru data seperti kisi-kisi, soal dan lembar jawaban soal PAS (Penilaian Akhir Semester) ini mungkin sangat berarti terutama bagi mereka yang berkasnya hilang karena lupa menyimpan atau dipinjam seseorang dan tidak dikembalikan. 

Terlebih lagi komputer atau laptop yang biasa digunakan rusak atau hilang digondol maling sehingga semua data yang berhubungan dengan semua pekerjaan tersebut lenyap. Untuk mengatasi hal tersebut salah satu adalah dengan cara menyimpannya secara cloud atau awan melalui beberapa media seperti dropbox, google drive dan lain sebagainnya.

Berikut kisi-kisi, soal dan Jawaban mata pelajaran Bahasa Indramayu SMP Kelas 7 Penilaian Akhir Semester Semester Ganjil : 

BABAD DERMAYU
Raden Gagak Kumintir duwe putra sing dadi Bupati ning Bagelen sing arane Raden Gagak Singalodra. Raden Gagak Singalodra duwe putra lima, yaiku Raden Ayu Wangsanegara, Raden Ayu Wangsayuda, RadenWiralodra, Raden Bagus Tanujaya lan Raden Bagus Tanujiwa.
            Sesedulur lima iku sing paling seneng nggulati kawruh/ilmu lan seneng tapa brata iku mung Raden Wiralodra. Raden Wiralodra duwe pawongan utawa pemomong arane Ki Tinggil sing momong lan njaga awit cilik. Wektu Raden Wiralodra lagi tapa brata ulih wangsit sing ngupai pituduh, munine mengkenen: “Nang putuku Wiralodra, lamon sira kepengen urip mulya sampe pitung turunan, sira kudu babad alas ning laladan parek muara kali Cimanuk, gage sira mangkata”. Seuwise ulih wangsit Raden Wiralodra kebat ninggalaken panggonane tapa.    

1.    Apa sing mbedakaken Raden Wiralodra bari sedulur dulure?
A.  Seneng tetulung                                             C. Seneng tapa brata
B.  Seneng meduluran                                         D. Seneng dihormati
2.    Ki Tinggil iku sapane WIRALODRA? 
A.  Buyute                                                           C. Bapane
B.  Sing momong                                                 D. Sing nulung
3.    Sapaaranbapa tuane (kakek) Raden Wiralodra?
A.  Raden Gagak Singalodra                               C. Raden Gagak Wirajaya
B.  Raden Gagak Kumintir                                      D.                             Raden Bagus Tanujaya
4.    Ning esor iki sedulure Raden Wiralodra, kecuali.......
A.Raden Ayu Wangsa negara                            C. Raden Bagus Tanujaya
B.Raden Bagus Tanujiwa.                                  D.Raden Ayu Sanghayada
5.    Kapan Raden Wiralodra ulih wangsit?
A.  Wektu Raden Wiralodra tilem                      
B.  Wektu Raden Wiralodra ngadep Bapa lan Ibune                              
C.  Wektu Raden Wiralodral agi tapa brata
D.  Wektu Raden Wiralodra lair
6.    Suniti tuku banyu ning pasar. Ukara ning duwur basa kramane yaiku…
A.  Suniti tumbas toya ning pasar                        C. Suniti tuku toya teng peken
B.  Suniti tumbas toya teng peken                      D.Suniti tumbas toya teng pasar
7.    Sapa sing ngguna aken basa pedinan/ngoko....
A.  bocah karo wong tuane                                  C. wong enom bari wong tua
B.  wong tua bari wong enom                             D. murid karo guru
8.    Sampean bade tumbas punapa? Ukara ning duwur basa ngokone yaiku…
A.Sira arep mangan apa                                      C. Sira pengen rumbah apa!
B.Sira arep tuku apa?                                          D.Sira arepan luruh apa!
9.    Sapa sing lagi….ning umahe sira?                      
A.Tamu                         B.Mertamu                    C.Tetamu                      D.Tetamuan
10.  Bocah iku…bli nyenengaken.
A.Polah                         B.Sapolah                     C.Sepolahe                    D.Polahe
11. Bocah sing mau tiba  iku gede duwure (kita).
Tembung ning jero kurung baka diupai ater-ater sing pas yaiku…
A.  Bari kita                   B. Sing kita                   C. Sekita                       D. Meng kita
12.  Terkadang para ( jurit ) pada latihan perang- perangan.
Tembung ning jero kurung baka diupai ater-ater sing pas yaiku…
A.Sajurit                       B.Pajurit                        C. Marjurit                    D.Prajurit
13.  Sing melu karyawisata ning Dufan bisa dolanan ning macem-macem wahana( kesele).
Tembung ning jerok urung baka diupaiater-ater sing pas yaiku…
A.Markesele                  B.Pakesele                    C. Sakesele                   D. Pikesele
14.  Sing ke panjing tembung lingga patang gatra,yaiku…..
A. kereta                       B. Surabaya                  C.sepur                          D.kursi
15. Ucapan tembung lingga “ losarang” kepanjing tembung pirang gatra ?
A.patang gatra              B.telung gatra               C.rong gatra                  D.se-gatra
16. Sapa sing ngguna aken basa pedinan/ngoko....
A.bocah karo wong tuane                                  C. wong enom bari wong tua
B.wong tua bari wong enom                              D.murid karo guru
17. Sing kepanjing tembung “andhahan” yaiku....
A. mangan                    B.tuku                           C.menonton                   D.sarapan
18.  Sing kepenjing  tembung lingga telu wanda yaiku ?.....
A.  mobil                       B.motor                         C.sepede                        D.sepur
19. “ Ibu lagi  (tunggu) bapa ning sawah ”
Tembung sing bener kanggo ngganti tembung sing ning jero kurung karo penambang ( i ), yaiku...
A.  nunggui                    B. nungguhi                  C. nunggoni                   D. tungguni
20.  Sing arane Tembung Andhahan yaiku...
A. Tembung kang olih imbuhan.                        C. Tembung lingga.
B.Tembung kang masih wutuh.                          D. Widya Tembung
21.  Priben ngucapaken salam waktu ketemu guru ning wayah bengi....
A.  wilujeng dalu                                                 C.wilujeng enjing
B.  wilujeng sonten                                              D.wilujeng siang
Conto Ukara
1.    Kula wau sumerep baita layar wonten seganten.     
2.    Raden Wiralodra puniku asal-usulipun saking pundi?                              
3.    Min, pendetaken buku Babad Dermayu!
4.    Wau bukunipun dipendet bapak.
5.    Punapa sampean sampun sumerep criosipun Babad Dermayu?
6. Bukunipun waosen krihin!
7. Sagedipun dawah kuh, kenging punapa?
22.  Sing manjing conto ukara pitakon yaiku conto ukara nomer….
A.1, 2, 5                        B.1, 3, 7                        C. 2, 5, 7                       D. 3, 4, 5
23.  Sing manjing conto ukara kongkon yaiku conto ukara nomer….
A.1, 4                            B.3, 6                            C.3, 4                            D. 1, 6
24.  Ukara “sinten ingkang boten mlebet sekolah dinten niki?” iku diarani ukara ....
A. ukara kongkon                                               C. ukara pitakon         
B.                           ukara prentah                                                             D.ukara crita
25.  Salah sewijine kesenian daerah Dermayu-Cerbon yaiku Tari Topeng. Awale Tari Topeng iku mung bias dideleng ning kalangan Keraton bae sekitar abad 15, terus ngembang ning kalangan masyarakat kang minangka media syiar islam, lagi jamane sunan Kalijaga. Tari Topeng iku macem-macem rupane yaiku topeng panji, samba, rumyang, tumenggung, lan klana.
Sing bli kepanjing tari topeng Cerbon-Dermayu yaiku....
A.  Topeng banjet                                          C. Topeng Klana
B.  Topeng Rahwana                                           D.Topeng Panji
26.  Pentil kacang arane besengut, baka pentil nangka arane....
A.Cempaluk                  B.Bleber                        C.Gori                           D.Jantan
27.  Woh Aren  iku diarani....
A.Janggleng                  B. Kolang-kaling           C. Jambatu                    D.Kecacil
28.  Apa aran pentil pelem ning woh-wohan ………………………
A.so                              B.pakel                          C.pelok                         D.pucang
29. Apa Paribasane” Nabok nyilih tangan “…..
A. Pegawean sing laka manfaate
B. Nindakaken perbuatan blesak ngongkon wong sejen
C. Wong sing bisane main beli bisa kerja
D. Kebiasaane anak beli beda karo wong tuane.
30. Diparibasankan apa “Wong tuwa sing belajar ning wong enom….
A.Aja parek kebo gupak                                     C.Kaya kebo nusu gudel
B. Dipai ati ngoroh Ampela                                D.Becik ketitik ala ketara.            
31. Apa paribasane “kaya banyu karo lenga….. “
A.Wong sing akrab banget                                 C.Wong sing melasan
B.wong sing ora perna akur                                D.wong sing serba salah
32.  Apa sing diarani Paribasan……………………………
A.Tetembungan sing kanggo ngumpamaken kelakuan wong
B.Tetembungn sing kanggo arti ng wong
C.Tetembungan sing kanggo ngarani wong
D.Tetembungan sing kanggo kosok balen.
33.  Apa artine” becik ketitik ala ketara “………..
a. Wong sing srakah lan nakal
b. Perbuatan bagus utawa blesak suwe-suwe ketangguhan
C.Ngajari wong sing luwih pinter
D.Kebiasaan anak beli beda karo wong tuwa.
34.  Dipai ati ngrogoh ampela paribasane yaiku……………………..
A.Wong sing srakah,dipai setitik njaluk akeh
B.Wong nyambut gawe borongan beli oli apa-apa
C.Pada bae cilakae
D.Wong sing bisane main beli bisa kerja.
35.  Tulisan    baka diwaca dadi …

A.  Pedang                                                           C. kerang
B.  Terang                                                            D. Serang
36.  Tuku Sega Dewekan baka ditulis nganggo aksara carakan dadi…
a.                          
A.
B.
C.
D.
ꦠꦈꦏꦈꦱꦌꦒꦢꦌꦮꦌꦏꦤ꧀                                          
b.                           ꦠꦈꦏꦈ ꦱꦌꦒ ꦭꦌꦤꦒꦏ꧀                                          
c.                           ꦠꦈꦏꦈ ꦗꦄꦧꦈꦫ ꦌꦤ꧀
d.                           D.ꦠꦈꦏꦈ ꦱꦌꦒꦭꦮꦈꦲ
37.  Tulisan ꦏꦆꦠꦩꦌꦤ                baka diwaca dadi…
A.  Kita Menang                                                  C. Kita sayang
B.  Kita Miyang                                                   D. Sira Miyang
38.  Sandangan swara minangka tanda muni “o”  iku diarani sandangan...
A. Taling                B. Taling tarung                   C. Suku                         D.Wulu.  
39.  Sandhangan Wulu karo Taling Tarung unine yaiku...
A. ( i + o )              B. ( e + u )                            C. ( o + e )                     D. ( u + i )
40.  Tembung “ semar “ lamon ditulis karo aksara jawa kudu….
A.ꦱꦌꦩ꧀      B.ꦱꦩ꧀                          C.ꦱꦩꦆ꧀              D.ꦱꦌꦩꦆ


II.   Wangsulanapitakon-pitakonningesoriki!

41.    41. Woh Cengkeh arane...?
42.    Terangaken arti Paribasa : “Kebo Mulih Ning Kandange” ...!
43.    Salinen karo basa Krama :
“ Kita arep mangkat jalan-jalan meng jogjakarta”
44.  Salinen nganggo aksara carakan!
a.    dahar                           c. belajar
b.    sekolah                        d. karang song
45.  Sebutaken 3 jenis topeng lan wateke sing ana ning tari topeng Cirebon ?

III.  Mengarang
”gawe karangan narasi kegiatan sekolah”

Kisi-Kisi, Soal dan Kunci Jawaban Bahasa Indramayu SMP Kelas 7 PAS Semester Ganjil
4/ 5
Oleh
Add Comments

Silakan berkomentar dengan menggunakan kata-kata yang baik dan sopan tanpa spam
EmoticonEmoticon