Jun 15, 2020

Soal dan Kunci Jawaban PAT Bahasa Indramayu SMP Kelas 7 Kurikulum 2013 Tahun Pelajaran 2019/2020

Soal dan Kunci Jawaban PAT Bahasa Indramayu SMP Kelas 7 Kurikulum 2013 Tahun Pelajaran 2019/2020


Soal dan Kunci Jawaban PAT Bahasa Indramayu SMP Kelas 7 Kurikulum 2013 Tahun Pelajaran 2019/2020 - Soal dan kunci jawaban ini digunakan untuk bapak dan ibu guru yang mengampul mata pelajaran tersebut, karena sebagai pembanding untuk membuat soal tahun berikutnya. Selain itu soal PAT Pendidikan Bahasa Indramayu Kelas 7 ini bisa dimanfaatkan untuk belajar bagi para siswa untuk belajar. Berikut ini soal dan kunci jawaban PAT Bahasa Indramayu SMP Kelas 7 Semester Kurikulum 2013 : 

1. Pelem gincune warnane sampe abang branang. Arti wangsalan abang branang yaiku….
A. Adem ayem
B. Ciri Wanci
C. Arum Wangi
D. Kecut Burut

2. Sinta beli dipercaya ning batur-bature sebab Asor Budine. Arti wangsalan Asor Budine yaiku….
A. Solot Kerja
B.Doyan Ngomong
C. Gelis Mati
D. Blesak Wateke

3. Wong sing gede endase beli ana bature. Wangsalan sing artine gede endase yaiku….
A. Sombong
B. Beli due isin
C. Wong Males
D. Sabar

4. Bocah sing mau tiba iku gede duwure (kita). Tembung ning jero kurung baka diupai ater-ater sing pas yaiku….
A. Bari kita
B. Sing kita
C. Sekita
D. Meng kita

5. Bu Yuni tuku iwak ning pasar. Ukara ning duwur basa kramane yaiku…
A. Bu Yuni tuku sabin ning pasar
B. Bu Yuni tumbas ulam teng peken
C. Bu Yuni tumbas sabin teng peken
D. Bu Yuni tuku ulam teng peken

6. Guritan diarani uga….
A. Novel
B. Puisi
C. Cerpen
D. Prosa

7. Gambaran indahe alam, kasih sayang, utawa cerita sing ana ning lingkungane penulis dewek diarani….
A. Diksi
B. Tema
C. Suasana
D. Topografi

8. Guritan sing ngungkapaken rasa beli seneng utawa protes digambaraken basa sing….
A. Lembut lan ngayut-ayut
B. Endah lan sinis
C. Endah lan lembut
D. Sinis lan kaku

9. Sapa sing lagi (tamu) ning umae sira...Tembung ning jero kurung baka diupai ater-ater sing pas yaiku….
A. Martamu
B. Pantamu
C. Pratamu
D. Tartamu

10. (Bengket) kangkung pira regane?. Tembung ning jero kurung baka diupai ater-ater sing pas yaiku….
A. Pabengket
B. Sabengket
C. Sebengket
D. Prabengket

11. Sandangan swara wulu munine yaiku….
A. a
B. i
C. u
D. o

12. Sandangan swara pepet iku munine....
A. i
B. o
C. e
D. a

13. Kita sekiyen arep Mono. Kapa di ganti meng basa bebasan yaiku..
A. Kula saniki arep mono
B. Kula seniki bade mrika
C. Kula saged bade mrika
D. Kula nyuwun bade mrika

14. Sandangan swara Taling Tarung munine yaiku....
A. i
B. u
C. e
D. o

15. Tulisan

baka diwaca dadi.…
A. Kita Menang
B. Kita Miyang
C. Kita sayang
D. Sira Miyang

Wacan
Selungane Raden Wiralodra, Ki Tinggil ketekan tamu sing sebrang arane Nyi Endang Darma
pengen melu tetukra ning pedukuhan Cimanuk. Lantaran wis ana amanat beli kena nrima penduduk
anyar, Ki Tinggil ngupaiijin sementara tapi menenge ning kulon kali Cimanuk. Nyi Endang Darma
dibantu ning pawongane arane Tana bari Tani, wong loro iku sing nyebak gawe, baka bengi mbantu
Nyi Endang Darma ngajar pencak.
16. Sapa aran pawongane Nyi Endang Darma?
A.Tana bari Tani
B. Raden Wiralodra
C. Ki Tinggil
D. Tanujaya bari Tanujiwa

17. Baka bengi apa kegiatan Nyi Endang Darma?
A. Tetukra ning pedukuhan Cimanuk
B. Nyebak gawe
C. Ngajar pencak
D. Mbantu pawongane

18. Kenangapa Nyi Endang Darma dikongkon meneng ning kulon kali Cimanuk?
A. Beli kena nrima penduduk anyar
B. Ketekan tamu sing sebrang
C. Pengen melu tetukra
D. Ngajar pencak

19. Becik ketitik ala ketara. Wangsalan sing artine Becik ketitik ala ketara yaiku….
A. Kebiasaan anak bli beda karo wong tuane
B. Ngajari wong sing luwih pinter
C. Perbuatan bagus utawa blesak sue-sue ketangguan
D. Wong nyambut gawe/kerja borongan beli olih tambahan

20. Pak Jono Adol Kringet kanggo mangan keluargan. Arti wangsalan Adol Kringet, yaiku….
A. Kerja keras
B. Medit
C. Sombong
D. Doyan Nyolong

21. Kapa ana guru ning kelas aja lokat Lambe Tipis. Lambe Tipis artine....
A. Doyan ngomong
B. Dadi omongan
C. Bli due isin
D. Bli due pikiran

22. Tulisan 

baka diwaca dadi….
A. Kenikir
B. Kejebur
C. Makelar
D. Selangkung

23. Pasar Baru baka ditulis nganggo aksara carakan dadi....

Jawaban : A

24. Tulisan 


baka diwaca dadi….
A. Kurang tengah
B. Karang tengah
C. Karung goni
D. Kacang asin

25. Sampean bade tumbas punapa!
Ukara ning duwur basa ngokone yaiku….
A. Sira arep mangan apa!
B. Sira arep tuku apa !
C. Sira pengen rumbah apa!
D. Sira arepan luruh apa!

26. Wong.......pada metu kabeh waktu ana arak-arakan.
A. Sepolae
B. Sadesa
C. Segajah
D. Prakosa

27. Kita mau wis di tokokaken buku, tas, klambi kari......
A. Gudang seisine
B. Sepatu sekaose
C. Sebengket
D. Sepolae

28. Apa sing diarani lingkungan urip?
A. Lingkungan sing ana mahluk hidupe
B. Keadaan sing ana ning lingkungan
C. Kabeh sing ana ning sekubenge menungsa lan gawe hubungan timbal balik
D. Kabeh lingkungan sing ana satoane lan ekosistem.

29. Warna kedoke Topeng Rumyang yaiku….
A. Abang enom
B. Coklat
C. Putih
D. Kuning

30. Topeng Panji iku gambaraken....
A.Menusa kang dau lahir
B. Menusa dewasa kang duweni tanggung jawab
C. Bocah kang doyan guyon
D. Menusa sing serakah

Conto Ukara
1. Kula wau sumerep baita layar wonten seganten.
2. Raden Wiralodra puniku asal-usulipun saking pundi?
3. Min, pendetaken buku Babad Dermayu!
4. Wau bukunipun dipendet bapak.
5. Punapa sampean sampun sumerep criosipun Babad Dermayu?
6. Bukunipun waosen krihin!
7. Sagedipun dawah kuh, kenging punapa?
31. Sing manjing conto ukara kongkon yaiku conto ukara nomer….
A. 1, 4
B. 3, 6
C. 3, 4
D. 1, 6

32. Sing manjing conto ukara pitakon yaiku conto ukara nomer….
A. 1, 2, 5
B. 1, 3, 7
C. 2, 5, 7
D. 3, 4, 5

33. Woh kelor arane........
A. Pocung
B. Mlinjo
C. klentang
D. Kolang kaling

34. Woh Aren arane....
A. Kolang kaling
B. Mlinjo
C. Polong
D. Janggleng

35. Baka wong tuwa ngupai … iku coba dirungokaken!
A. Pitutur
B. Satutur
C. Martutur
D. Tuturan

36. Sampean mriki bade ...napa ?
A. Dahar
B. Tumbas
C. Kesah
D. Nilari

Wacan
CRITA WAYANG SUMANTRI NGABDI
Diceritakaken raden Sumantri bocahe bagus lan sekti mandraguna. Raden Sumantri duwe adi
aran sukasrana. Tapi rupane blsak tapi nduweni keluwihan, yaiku luwih sakti tinimbang raden
Sumantri. Raden Sumantri bari Sukrasana iku putrane resi Suwandageni.
Ning suwijining dina, Sumantri nganggep wis dewasa, ilmu sing ditrima sing bapane wis
rampung kabeh, mulane Sumantri pengen ngabdi ning negara gede, sing dadi raja arane prabu
arjuna sarabahu, aran negarane yaiu maespati. Lungane ning negara maespati Sukasrana bli di ajak,sebab Sumantri isin raine adine ala.

Raden Sumantri disebutaken wonge sakti mandraguna, muane negara manggada bisa di
taklukaken. Tapi Sumantri duwe pikiran blesak. Yaiku sedurunge masrahaken Dewi Citrawati,
kepengen nyoba kedigdayaane sang prabu Arjuna Sasrabahu, sebab Sumantri bli pengen ngabdi
ning raja sing kesaktiane ning sangisore deweke.
Kajukut ning Buku Basa lan Sastra Cerbon lan dermayu kelas VII

37. Sapa aran adine Raden Sumantri?
A. Raden Gagak Pernala
B. Sukrasana
C. Raden Gagak Kumitir
D. Raden Ragak Wirajaya

38. Kenangapa lunga ngabdi ning Negara Maespati, Sukrasana bli diajak?
A. Sebab Sumantri isin rupane adine ala.
B. Sebab adine Sumantri bagus
C. Sebab Sumantri Bli Kelingan ning adine
D. Sumantri miyang ngabdi bareng karo bature

39. Wacan ning dhuwur kajukut sing sumber …..
A. Buku Bahasa Indonesia Kelas VII
B. Buku Kalawarti
C. Buku kumpulan Cerita
D. Buku Basa Lan Sastra Cerbon Dermayu Kelas VII

40. Baka ketemu wayah bengi, jawabe......
A. Wilujeng Siang
B. Wilujen Sonten
C. Wilujeng enjing
D. Wilujeng ndalu

Catatan : 
Apabila ada kesalahan dalam kunci jawaban silakan berikan komentar untuk dicrosscek ulang. Karena manusia tidak ada yang luput dari salah dan khilaf. 

Courtesy : 
Guru pembuat soal Bahasa Indramayu kelas 7 Sektor 4 dan 5 Kabupaten Indramayu

Soal dan Kunci Jawaban PAT Bahasa Indramayu SMP Kelas 7 Kurikulum 2013 Tahun Pelajaran 2019/2020
4/ 5
Oleh
Add Comments

Silakan berkomentar dengan menggunakan kata-kata yang baik dan sopan tanpa spam
EmoticonEmoticon